Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ

05.07.2018 08:05
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Třinec-Kanada  je dobrovolná organizace.
V rámci své činnosti sdružení všestranně podporuje rozvoj mateřské školy a základní školy, a to buď přímým sponzorováním, nebo usilováním o získání sponzora.
Ve své činnosti se řídí programem zpracovávaným pro každý školní rok.
Sídlo sdružení je v prostorách základní školy Kanada.
Základem finančních prostředků jsou:
členské příspěvky individuálních členů sdružení
dary sponzorů
ostatní příjmy z vlastní činnosti (radovánky)
Finance takto vybrané jsou využívány výhradně pro děti a žáky naší školy a to na kulturní akce (divadlo, kino, výstava …), příspěvek na školní výlety MŠ i ZŠ, Mikuláš, občerstvení karneval, učební pomůcky ZŠ, výtvarný materiál MŠ a družina, upomínkové předměty a knihy pro žáky i děti MŠ.
Výbor Sdružení rodičů děkuje všem rodičům, kteří se podílejí na organizaci radovánek nebo jinak přispívají na zkvalitnění prostředí pro naše děti.
Také budeme doufat, že v následujícím roce těchto ochotných rodičů ještě přibude.
Děkuje výbor Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Třinec - Kanada

—————

Zpět


Kontakt

Drahuše Kačalová

ZŠ Kanada, 739 61 Třinec

558 989 030