Personál školy

ZŠ Kanada

Mgr. Dagmar Gomolová - třídní učitelka 1. - 5. ročníku, zástupkyně ředitelky školy, 558 989 030, zastupcereditelky@zsmiru.cz

Mgr. Veronika Kawuloková - učitelka, 558 989 030, v.kawulokova@zsmiru.cz

Mgr. Libuše Rumpíková - učitelka, 558 989 030, l.rumpikova@zsmiru.cz

Drahuše Kačalová - vychovatelka, 558 989 030, sdkanada@zsmiru.cz

 

Pavla Wicherková - školnice, 558 989 030

 

Ve školním poradenském pracovišti působí:

Mgr. Dagmar Gomolová, výchovný poradce - 558 989 030, zastupcereditelky@zsmiru.cz

Mgr. Lucie Krenželoková, metodik prevence - 558 346 353, l.krenzelokova@zsmiru.cz

Mgr. Michaela Kolebačová, speciální pedagog - m.kolebacova@zsmiru.cz

Více www.zsmiru.cz/skolni-poradenske-pracoviste/

Konzultační hodiny pedagogů po domluvě.


Kontakt

Drahuše Kačalová

ZŠ Kanada, 739 61 Třinec

558 989 030